Wskaźnik napięcia

Wskaźnik napięcia instalacji pokładowej

Dla napięcia 12V  ( zakres 10 – 16 V).

Sygnalizuje wartości nieprawidłowe czerwonymi diodami LED, co umożliwia szybka ocenę wartości nieprawidłowych.