Wskaźnik temperatury głowicy ROTAX 912 – 914

Wskaźnik ciśnienia paliwa do silników gaźnikowych, w tym ROTAX 912-914 do nr. silnika …………………………… Współpracuje ze standardowym czujnikiem temperatury ROTAX. Czerwone LED ostrzegają o niedogrzaniu lub przegrzaniu głowicy.